23 Haziran 2024
İstanbul, Türkiye
Covid-19 Klinik Bilgi

Remdesivir Covid-19’da Hastaneye Yatış Riskini Azaltır Mı?

Remdesivir’in ( Veklury , Gilead) bir faz 3 denemesinde bazı COVID-19 hastalarının hastaneye yatış riskini %87 oranında azalttığının tespit edildiğini duyurdu.

Randomize, çift kör, plasebo kontrollü çalışma, 3 günlük intravenöz remdesivir kürünün etkililiğini ve güvenliğini, hastalık ilerlemesi açısından yüksek risk taşıyan hastaların hastaneye yatırılmayan 562 hastanın analizinde değerlendirdi.

Remdesivir, plaseboya (%5,3 [15/283]) kıyasla 28. Gün itibarıyla COVID-19 ile ilişkili hastaneye yatış veya tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde istatistiksel olarak %87 azalma (%0.7 [2/279]) gösterdi P = .008. Katılımcılara 1:1 oranında remdesivir veya plasebo grubu verildi.

  1. Gün itibarıyla COVID-19 nedeniyle tıbbi ziyaretler veya tüm nedenlere bağlı ölümler; plasebo grubu ((%8.3 [21/252]) P= .002.) 28. Gün itibariyle her iki kolda da ölüm gözlenmedi. Katılımcıların üçte biri en az 60 yaşındaydı. Çalışmaya katılanlar, tedaviye başladıktan sonraki 4 gün içinde pozitif bir tanı almış ve 7 gün veya daha kısa süre boyunca semptomlar yaşamış olmalıdır.

Gilead basın bülteninde, hastanede yatmayan hastaların 3 günlük dozlama ile tedavisi araştırma aşamasındadır ve bu kullanım ve dozlama süresi için güvenlik ve etkililik oluşturulmamıştır veya herhangi bir düzenleyici kurum tarafından onaylanmamıştır.

Uyarlanabilir COVID-19 Tedavi Denemesinden (ACTT-1 ) elde edilen sonuçlar, remdesivirin alt solunum yolu enfeksiyonu kanıtı olan COVID-19 ile hastaneye yatırılan yetişkinlerde iyileşme süresini kısaltmada plasebodan üstün olduğunu gösterdi.

Bunun yanı sıra DSÖ, “Şu anda remdesivir’in bu hastalarda sağ kalımı ve diğer sonuçları iyileştirdiğine dair bir kanıt bulunmadığından”, hastalık şiddetine bakılmaksızın hastanede yatan hastalarda remdesivir kullanılmasına karşı şartlı olarak tavsiyede bulunmuştur.

Kasım ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), COVID-19 hastalarını tedavi etmek için Lilly ve Incyte’nin artrit ilacı, baricitinib’i, remdesivir ile birlikte onayladı.

Lilly yaptığı açıklamada, “Artan kanıtlara dayanarak, baricitinib’in hastanede yatan ve ek oksijen gerektiren COVID-19 hasta popülasyonu için önemli bir tedavi olma potansiyeline güveniyoruz” dedi.

Kanıtlanan çalışmalar ışığında birçok ülke tedarik için kolları sıvadı.

 

Leave feedback about this