19 Nisan 2024
İstanbul, Türkiye
Covid-19 Klinik Bilgi

Remdesivir Covid-19’da Hastaneye Yatış Riskini Azaltır Mı?

Remdesivir’in ( Veklury , Gilead) bir faz 3 denemesinde bazı COVID-19 hastalarının hastaneye yatış riskini %87 oranında azalttığının tespit edildiğini duyurdu. Randomize, çift kör, plasebo

Read More
Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi

Covid-19’da Ecmo’nun Yeri

COVID-19 hastalarında birincil veya ikincil sebeplere bağlı olarak akut miyokardiyal hasar, miyokardit ve aritmi gibi kardiyovasküler komplikasyonlar gelişebilir. Hastaların %31’inde Akut Solunum Sıkıntısı

Read More