18 Temmuz 2024
İstanbul, Türkiye

Trending Now

Alan Sohbetleri Çocuk Sağlığı Genel Klinik Bilgi

Ateşli Çocuğa Yaklaşım

Ateş, özellikle çocuk acillerinde hastaneye başvuru nedenleri arasında yer almaktadır.  Ateş, vücut sıcaklığının, ölçüldüğü yere göre (aksiller, oral, rektal, temporal…) ortalama değerden 1 °C veya daha yüksek olmasıdır. Ateş, immün sistemin tehdit olarak algıladığı bir durumda vücudun fizyolojik yanıt olarak gösterdiği bir durumdur. Ateş, bakteri, virüs gibi mikroorganizmaların vücuda girdikten sonra.

Continue Reading

TOP CATEGORIES

TOP PICKS