Covid-19,  Konuk Yazar Köşesi

Koronavirus Hakkında Şuanda Bilmemiz Gerekenler: COVID-19 İçin Sürekli Gelişen Tedavi Seçenekleri

COVID-19’un patlak vermesi Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başladı ve o zamandan beri dünya çapında yayıldı, yaklaşık 500.000 kişiye bulaştı ve 22.000’den fazla ölümle sonuçlandı ve sayılar sürekli olarak ne yazık ki bu virüse maruz kalan her ülkede artmaya devam etmektedir. Sağlık çalışanlarının çoğunda sorulan bir soru ise koronavirüs (+) olan bir hastaya hangi tedaviler uygulanıyor olmasıdır. Cevabı ise;

Bugüne kadar, COVID-19 için aşı veya onaylanmış tedavi yoktur ve çeşitli denemeler araştırılmaktadır. Bununla birlikte, pandeminin kapsamı ve yönetimi ile ilişkili zorluklar göz önüne alındığında, çeşitli tedavi terapilerinin kullanımı sıcak bir tartışma konusudur. Çoğu tedavi seçeneği uzman görüşüne veya randomize olmayan çalışmalara dayanmaktadır. Tüm bu gelişen bilgilerle, şu anda önerilen tedavi seçeneklerini sizin gibi merak ederek araştırmaya başladım. Edindiğim bilgileri kaynak belirterek şu anda önerilen tedavi seçeneklerindeki ilerlemeyi özetleyebiliriz:

Remdesivir: Koronavirüslerde direnç için yüksek bir genetik bariyer ile SARS-CoV-2’ye karşı güçlü in vitro aktivite gösterir. Şu anda dört klinik çalışma Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hastaları kaydetmektedir. Uygun olarak görülen kullanımı sadece mekanik ventilasyon gerektiren polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) onaylı SARS-CoV-2 olan hastanede yatan hastalar için düşünülür. Ortaya çıkan klinik kanıtlar ve mevcut in vitro veriler, remdesivir’in COVID-19’un tedavisi için umut verici bir ajan olabileceğini düşündürmektedir, ancak doktorlar tarafından reçete edilmeden önce deneme sonuçlarını ve güvenlik verilerinin beklenilmesiyle ilgili öneri sunulmaktadır.

Klorokuin ve hidroksiklorokin: Bunlar kuvvetli, anti-enflamatuar ve bağışıklık düzenleyici aktivitesi in vitro SARS CoV-2’ye karşı klorokin aktivitesidir. Halen devam etmekte olan bir denemeyle COVID-19’da hidroksiklorokin için herhangi bir etkinlik verisi mevcut değildir. Kardiyovasküler toksisite endişeleri klorokin kullanımını sınırlar. Çin ve Fransa’daki ilk deneyim, PCR pozitif COVID-19’un yönetimi için klorokin veya alternatif olarak hidroksiklorokin potansiyel rolü için cesaret vericidir. Şu anda profilaktik kullanımı destekleyecek veri yoktur.

Lopinavir / Ritonavir: SARS-CoV-2 / COVID-19 için standart tedaviye göre, monoterapi veya kombinasyon halinde avantaj sağlamamaktadır.

Tocilizumab: Hem membrana bağlı hem de çözünür interlökin-6 (IL-6) reseptörlerini inhibe eden ve yüksek IL-6’nın hiper olan ciddi veya kritik COVID-19 vakaları için bir tedavi seçeneği olarak kabul edilen insancıllaştırılmış bir monoklonal antikordur. Çin’de devam etmekte olan iki çalışma bu tedavinin güvenliğini ve etkinliğini değerlendirmektedir; bugüne kadar henüz ilgili advers olay bildirilmemiştir.

Nitazoksanit: SARS-CoV-2’ye karşı güçlü in vitro aktivite göstermiştir. Viral replikasyonda konakçı tarafından düzenlenen yollara müdahale eder ve bu nedenle geniş spektrum olarak kabul edilir. COVID-19’un yönetimindeki rolünü belirlemek için daha fazla veriye ihtiyaç duyulmaktadır.

Kortikosteroidler: Kortikosteroidlerin riskleri ve yararları her bir hasta düzeyinde dikkatle tartılmalıdır. Büyük doz glukokortikoid bağışıklık sistemini baskılar ve SARS-CoV-2’nin temizlenmesini geciktirebilir.

Ribavirin +/- İnterferon: Kötü in vitro aktivite, hayvan veya insan verilerinin bulunmaması ve interferonun önemli toksisite profiline dayanarak, şu anda COVID-19 hastalarında kullanmaktan kaçınılmasını ifade edilmektedir. Sınırlı verilere rağmen, Çinliler Lopinavir / ritonavir ile kombinasyon halinde günde 2-3 kez ribavirin 500 mg IV kullanmış veya uzman görüşü üzerine inhaler INF-α kullanmıştır.

Oseltamivir ve Baloxavir: Koronavirüsler nöraminidaz kullanmaz ve bu nedenle oseltamivir tarafından inhibe edilecek bir enzim yoktur. Bu, zanamivir, peramivir veya diğer herhangi bir nöraminidaz inhibitör maddesi için geçerli olacaktır. Baloxavir, SARS CoV-2 veya diğer koronavirüslere karşı in vitro aktivite göstermemiştir.

Convalescent Plazma: Daha önce SARS-CoV-1, Ortadoğu solunum sendromu, Ebola virüsü hastalığı ve H1N1 influenza için bildirilen başarı ile kullanılmıştır. SARS-CoV-2 ile enfekte olan hastalarda iyileşmiş plazma transfüzyonunun güvenliği ve etkinliği henüz belirlenmemiştir ve halen araştırılmaktadır.

     Tüm bu tedavi seçenekleri ortaya çıkarken, hastalık bulaşmasını yavaşlatmak için en iyi tekniklerin sosyal izolasyon, sık sık el yıkama, el yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda el dezenfektanlarını kullanmak, gereksiz seyahatten kaçınmak, erken tarama ve izolasyon olduğunu anlamak önemlidir.


Kaynaklar:

  1. Stevens, M. P., Patel, P. K., & Nori, P. (2020). Involving Antimicrobial Stewardship Programs in COVID-19 Response Efforts: All Hands on Deck. Infection Control & Hospital Epidemiology, 1-6.
  2. McCreary, E. K., & Pogue, J. M. (2020, March). COVID-19 Treatment: A Review of Early and Emerging Options. In Open Forum Infectious Diseases.
  3. Wang, M., Cao, R., Zhang, L., Yang, X., Liu, J., Xu, M., Xiao., G. (2020). Remdesivir ve klorokin, yeni ortaya çıkan yeni koronavirüsü (2019-nCoV) in vitro olarak etkili bir şekilde inhibe eder. Hücre araştırması30 (3), 269-271.
  4. Wang, L. (2020). Başlangıç ​​Aşamasında COVID-19’un Özellikleri ve Hastalık Kontrolünde Dikkat Edilmesi Gerekenler. Tıpta Keşifsel Araştırma ve Hipotez, 1-3.

Uzm. Hem. Dilnaz CANPOLAT

– Genel Yoğun Bakım Hemşiresi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir