• Genel

    Ötenazi Üzerine Düşünceler

    Öğr. Hem. Fatma Çakmak Ötanazi, bir kişinin yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak…