Konuk Yazar Köşesi

SUBKUTAN İLAÇ ENJEKSİYONUNDA KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN GÜVENLİ UYGULAMA ÖNERİLERİ

İntradermal, subkütan (SC), intramusküler ve intravenöz uygulamaları içeren parenteral ilaçların, istenmeyen etkilerinin ve hatalı enjeksiyonlardan kaynaklanan komplikasyonların önlenmesi hemşirelerin enönemli sorumluluklarındandır. SC enjeksiyonlar, hemklinik ortamlarda hemşireler tarafından hem de kendikendine uygulama zorunluluğu nedeniyle hastalartarafından bireysel olarak gerçekleştirilen ve parenteral ilaç uygulamaları içinde önemli yer tutan birgirişimdir . SC enjeksiyonlar, özellikle kan akışının yavaş olduğu gevşek bağ dokusuna uygulandığıiçin, ilaçlar daha yavaş bir hızda emilir. Bu yollasıklıkla, antitrombine bağlanıp, trombin senteziniazaltarak antikoagülan etki gösteren düşük molekülağırlıklı heparin, endojen insülin direnci/yetersizliği/yokluğu nedeniyle Tip 1 ve Tip 2 diyabet tedavisindekan glukoz düzeyi regülasyonu amacıyla insülin vesubkütan yolla verildiğinde tepe plazma konsantrasyonuna kısa sürede ulaşan, 10 dk.’da analjezik etkigösteren morfin gibi ilaçlar uygulanmaktadır . Builaçlar sıklıkla uzun süreli ya da bireyin yaşam süresiboyunca uygulanmak zorundadır . Özellikle builaçların farmakodinamik, farmakokinetik özelliklerive SC enjeksiyon uygulamalarında uygulama hatalarından kaynaklı komplikasyonlar görülebilmektedir.(TABLO 1)

Tablo 1.

Güvenli Uygulama Önerileri

Yapılan çalışma sonuçları ve uygulama talimatları dikkate alındığında, SC enjeksiyon her gün/günün farklı zaman dilimlerinde uygulanıyorsa, doğru rotasyon bölgesinin belirlenmesi gerektiği, enjeksiyon bölgesinin gözlem yapılarak ve palpe edilerek lezyon,DMAH(düşük molekül ağırlıklı heparin) uygulamalarında istenmeyen etkileri azaltmak için,uygulama bölgesi olarak abdominal bölge seçilmeli ve hava kilidi tekniği kullanılarak, aspirasyon yapılmaksızın, uzun süreli (30 saniye) SC enjeksiyonu ygulanmalıdır İnsülin uygulamalarında isekol, abdominal ve uyluk bölgeleri arasında bireyin beceri durumu da dikkate alınarak bir rotasyon planlanmalıdır .İnsülin enjeksiyon bölgesinin belirlenmesinde, omuz başından 4 parmak alt, dirseğin 4 parmak üstü arasında kalan dış-yan alan kol, umblikusun 2 parmak yan kısımları ile s. pubis üzerinde kalan alan abdominal ve kasığın 4 parmak altı ile dizin 4 parmak üstünde kalan bölge dış-dış-yan alan uyluk bölgesi olarak tayin edilir. Enjeksiyon öncesinde aktif olan el ile deri altı gevşek bağ dokusu palpe edilmeksizin 5 mm.’lik iğne ucu ile 90 derecelik açı oluşturacak şekilde SC enjeksiyon yavaş hızda uygulanır ve insülin enjekte edildikten sonra 10 saniye beklenerek, iğnenin ilgili bölgeden çıkarılması gerekir. Tüm SC enjeksiyon uygulamalarında cerrahi asepsi ilkelerine de uyulması gerektiği unutulmamalıdır .

Kaynak;

  • BÜYÜKYILMAZ, F., ÇULHA, Y., & KARAMAN, A. (2018). Subkütan ilaç enjeksiyonlarında komplikasyonların önlenmesine ilişkin güvenli uygulama önerileri. GOP Taksim EAH JAREN4(2), 108-11.

Öğrenci Hem. Eda YILMAZ

(yAZI İÇERİĞİNDEN YAZARIN KENDİSİ SORUMLUDUR.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir