KKE Çalışması-2

Aşağıda yer alan oyun içeriği ‘Web Tabanlı Oyunun Hemşirelik Öğrencilerinde Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma’ için araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Keyifli çalışmalar dileriz.

 

Öğr. Gör. Öznur Tuğba ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi Semra AÇIKSÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan YALÇIN ATAR

(Not: Oyunu üzerin tıklayarak başlatabilirsiniz. Sağ alttaki ok işaretli kutucuğa tıklayarak tam ekran yapabilirsiniz.)