Konuk Yazar Köşesi

İLAÇ UYGULAMALARINDA YAPILAN HATALAR

İlaç hatası : İlaç hataları ilaç uygulama sürecinde, izlenmesi gereken ilkelere uyulmaması sonucunda gerçekleşen yanlış uygulamalardır.

 İlaç Uygulama Hatalarında Hemşire Açısından Alınması Gereken Önlemler

1.İstemler yazılı ya da elektronik ortamda alınmalı, doktor tarafından yazılı istem yapılmamış ilaçlar hazırlanmamalıdır.

 2.Çalışılan kliniğe özgü ilaçların iyi bilinmesi önemlidir. Bu konuda yöneticilerin ilaç firmaları ve eczacılar ile işbirliği içinde olmaları, eğitici toplantıların sık aralarla yapılması gerekmektedir.

3.Hastayı ilaç ve uygulaması konusunda eğitmeli,hastaya ilaçların verilme nedenleri ve yan etkisi olan ilaçlar veriliyorsa bunlar açıklanmalıdır.

4.İlaç dozu hesaplama becerileri geliştirilmelidir.

5.Standardize edilmiş işaretlerin kullanımı sağlanmalıdır.

6. Doz üniteleri tek tip yazılmalıdır. Örneğin ‘μg’değil ‘mcg’ , ‘gm’ değil ‘g’ kullanılmalıdır

7. Hasta tabelalarına ve reçetelere, ilaç uygulama yolu ve direktifler tam olarak yazılmalıdır.

8. İlaç uygulama hataları ile ilgili makaleler yakından takip edilmelidir.

9. Diğer sağlık çalışanlarıyla ve hastalarla etkin iletişim kurulmalı, en iyi uygulamaları seçmek için doktorlar, hemşireler, eczacıların olduğu bir ortak karar grubu oluşturulmalıdır.

10.İstemin doğru okunduğundan emin olunmalıdır.

11. Hastanın hangi ilaçlara alerjisi olduğu, mevcut ve eşlik eden hastalıklarının hangi ilaçları kullanmaya sakınca oluşturduğunu bilinmelidir.

12.IV sıvıların uygulanması, insülin, heparin, narkotikler gibi yüksek risk grubu ilaçların uygulanması ile ilgili kılavuz ve kontrol listeleri ile beraber yazılı prosedürler geliştirilmelidir.

13. İlaç uygulamalarında 8 ilkeye dikkat edilmelidir.

Bunlar:

1. Doğru ilaç

2. Doğru hasta

3. Doğru doz

4. Doğru zaman

5. Doğru veriliş yolu

6. Doğru ilaç şekli

7. Doğru kayıt

8. Doğru yanıt

Kaynakça : Aygin, D., & Cengiz, H. (2011). İlaç uygulama hataları ve hemşirenin sorumluluğu. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni, 45(3), 110-114.

Eda YILMAZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir