Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kullanımı – OYUN

Aşağıda yer alan oyun içeriği ‘Web Tabanlı Oyunun Hemşirelik Öğrencilerinde Covid-19 Pandemisi Sürecinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımına Yönelik Bilgi Düzeyine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma için araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Keyifli çalışmalar dileriz.

Öğr. Gör. Öznur Tuğba ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi Semra AÇIKSÖZ

Dr. Öğr. Üyesi Nurdan YALÇIN ATAR

(Not: Oyunu üzerin tıklayarak başlatabilirsiniz. Sağ alttaki ok işaretli kutucuğa tıklayarak tam ekran yapabilirsiniz.)

Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) giyiliş sırasını doğru şekilde sıralayınız.

Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) çıkartılış sırasını doğru şekilde sıralayınız.

Kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) aşağıdaki durumlarda doğru kullanımını uygun şekilde eşleyiniz.