Hemşirelik Araştırmaları

Alanda çalışma yapan meslektaşlarımıza destek olmak ve alana katkı sağlamak amacıyla çalışmaların anketlerini paylaşıyoruz. Paylaşılması için anketlerinizi hemsirelikakademisi@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Hemşirelik Araştırmaları

Pandemi Servisinde Çalışan Hemşirelerde Baş Etme, Psikolojik Sağlamlık ve Travma Sonrası Büyüme

Sizi “Pandemi Servisinde Çalışan Hemşirelerde Baş Etme, Psikolojik Sağlamlık ve Travma Sonrası Büyüme” isimli araştırmaya katılmaya davet ediyoruz. Araştırmanın verileri, bulaş riskini önlemek amacıyla online ortamda toplanacaktır. Araştırmaya katılım gönüllülük ilkesine bağlıdır ve herhangi bir aşamada araştırmaya katılmaktan vazgeçebilirsiniz. İstediğiniz anda verileriniz araştırmacılar tarafından silinecektir. Vereceğiniz bilgiler bilimsel bir amaçla kullanılacağı için size ait kayıtlar gizli tutulacaktır. Araştırmanın sonucunun doğru olması için soruları samimi ve tarafsız olarak yanıtlamanız uygun olacaktır. Araştırmaya katıldığınız için çok teşekkür ederiz.

Dr. Öğr. Üyesi Nüvit Atay (Sorumlu Araştırmacı)
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Mail: natay@medipol.edu.tr

ACİL SAĞLIK ÇALIŞANLARININ COVİD 19 PANDEMİSİ DÖNEMİNDE Kİ RESÜSİTASYON UYGULANMALARI KONUSUNDA ENDİŞE, STRES VE KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Aydınlatılmış Onam Formu

Bu çalışmada acil sağlık çalışanlarının Covıd 19 pandemisi döneminde resüsıtasyon uygulamaları konusundaki endişeleri ile stres ve kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışmaya katılımınız gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu çalışmanın her aşamasında kişisel bilgilerinizin korunmasına özen gösterilecektir. Gizliliği sağlamak amacıyla Ad/Soyad gibi kişisel bilgileriniz istenmeyecektir. Araştırma sürecinde bilgi almak için aşağıda belirtilen kişilerle iletişim kurmanız yeterlidir. Sağlık Bakanlığı ve Etik Kurul izinleri alınmıştır.
Katılımınız için teşekkür ederiz.
Doç.Dr. Latif DURAN
Dr. Esma Ayşe ÖZTÜRK
İletişim : esmaayseozturk@gmail.com