Hemşirelik

Avrupa Resüsitasyon Konseyi 2015 Resüsitasyon Rehberi

2015 yılında Kardiyopulmoner resüsitasyon için genel kabul olan kuralların bulunduğu kılavuz ERC tarafından yenilendi. Kılavuzun Türkçe geniş özeti mevcut.


Bu geniş özet çocuk ve erişkinlerdeki başlıca resüsitasyon tedavi algoritmalarını ve 2010 rehberinden bu yana gerçekleşen başlıca değişiklikleri içerir. Geniş rehber Resüsitasyon Dergisi’ nin özel sayısında yayınlanan on bölümde ayrıntılı olarak verilmektedir. 2015 ERC Rehberinin bölümleri:

Özet

-Erişkin temel yaşam desteği ve otomatik eksternal defibrilatör

-Erişkin ileri yaşam desteği

-Özel durumlarda kardiyak arrest

-Resüsitasyon sonrası bakım

-Pediyatrik yaşam desteği

-Doğumda bebeğin resüsitasyonu ve desteklenmesi

-Akut koroner sendromun başlangıç tedavisi

-İlk yardım

-Resüsitasyon eğitiminin prensipleri

Resüsitasyon ve yaşamı sonlandırma kararları etiği ERC 2015 Rehberi resüsitasyondaki tek yol değildir; resüsitasyonun güvenli ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için yaygın olarak kabul gören görüşleri içermektedir. Yeni ve güncellenmiş tedavi
önerilerinin yayınlanması, günümüzde uygulanan klinik yaklaşımların güvensiz ya da etkisiz olduğu şeklinde
algılanmamalıdır.

Rehberin Türkçe Geniş Özetini buradan İNDİREBİLİRSİNİZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir